Projecten in de groepen

In de groepen 1 en 2 werken we thematisch aan de hand van allerlei projecten.
Ook in de andere groepen vinden er regelmatig projecten plaats.
Somminge projecten zijn schoolbreed, andere zijn groepsgebonden.

Op deze pagina plaatsen we foto's van de diverse projecten.