Aanmelden nieuwe leerlingen


Geachte ouders,


U wilt uw zoon of/en dochter aanmelden op onze school. Dat kan natuurlijk altijd. Graag zelfs. Het is wel handig om van te voren een afspraak te maken. Ons telefoonnummer: 045-5351434. Dan kunnen we samen rekening houden met uw en onze agenda.

img Wat hebben wij nodig om uw kind te kunnen aanmelden?

  • Een kopie van het Burgerservicenummer (sofinummer) van uw kind.
    U heeft dit ontvangen van de belastingdienst. Als u dit niet meer heeft, volstaat ook een kopie van het identiteitbewijs of het paspoort van uw kind.

  • Gegevens van uw schoolopleiding en die van uw partner, d.w.z. naam, plaats van de laatst bezochte opleiding na de basisschool.

  • Naam en telefoonnummer van familieleden, buren, kennissen etc. als wij u niet kunnen bereiken.

U kunt het inschrijfformulier downloaden en alvast invullen. Staan hier items op waar u geen raad mee weet?  .....  laat ze open, dan kijken we er bij het aanmeldingsgesprek samen naar.

Betreft de aanmelding een 3- of 4-jarig kind, dan vragen wij u om óók de lijst "aanmelding kleuters" te downloaden en in te vullen. Deze lijst vult u naar eigen inzicht in want u kent uw kind het best!

Inschrijfformulier img      Intakeformulier kleuters (aanvullende informatie) img

Onze school krijgt steeds nadrukkelijker te maken met het bieden van “passende zorg”. In het kader van het recht op keuzevrijheid en de toenemende vraag naar integratie van kinderen met een speciale onderwijsbehoefte in de samenleving kunnen ouders voor het regulier basisonderwijs kiezen in plaats van het speciaal onderwijs. Het recht op de vrije onderwijskeuze van ouders betekent echter niet dat kinderen met een speciale onderwijsbehoefte altijd automatisch op de Veldhof geplaatst kunnen worden. De aard van de speciale onderwijsbehoefte en de feitelijke (on)mogelijkheden van de Veldhof kunnen er toe leiden dat de school niet kan voldoen aan een plaatsingsverzoek van de ouders. In het beleidstuk Aanname- en inschrijvingsbeleid Basisschool De Veldhof vindt u hierover meer informatie.

Aanname- en inschrijvingsbeleid Basisschool De Veldhof img