Het team van basisschool De Veldhof


Team Veldhof

Groepen en hun groepsleerkrachten

 • 1A: Kimberly van Doorn en Yvonne Roumen
 • 1B: Vivian Pouwels en Yvonne Roumen
 • 2A: Nadine Haas
 • 2B: Anita Houwen en Yvonne Roumen
 • 3A: Carine Körver
 • 3B: Esther Triepels en Mandy Wenmeckers
 • 4A: Karin Spiertz
 • 4B: Monica Gillissen en Diana Craemers
 • 5A: Linda Gadaen
 • 5B: Loes Janssen
 • 6A: Nico Heuvelmans
 • 6B: Sofie Plum
 • 7A: Nicole Koevoets
 • 7B: Dennis Voorst
 • 8A: Sjef Scholtes
 • 8B: Dennis Voorst
 • Leraarondersteuner: Miranda Slijters
 • Onderwijsassistent: Yolanda Stokko

Functies en taken

 • Directrice: Hellen Sevenheck
 • Intern begeleiders: Miriam Heijdendael en Suzanne Kisters
 • Bouwcoördinator onderbouw: Suzanne Kisters
 • Bouwcoördinator middenbouw: Carine Körver
 • Bouwcoördinator bovenbouw: Sjef Scholtes
 • Ict-er: Esther Triepels en Mandy Wenmeckers
 • Schoolcontactpersonen: Nicole Koevoets en Miriam Heijdendael
 • Aanspreekpunt en coördinatie van anti-pestbeleid: Nicole Koevoets
 • Aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld: Miriam Heijdendael
 • Administratieve medewerkster: Marga Kraft
 • Muziekconsulent SMK: Jan Vink en Maarten Sonnenschein
 • Catechese: Marion Kockelkorn
 • Conciërge: Wolfgang Rohloff
 • Penningmeester M.R.: Karin Spiertz
 • Secretaris M.R.: Nicole Koevoets
 • Lid M.R.: Dennis Voorst
 • Contactpersonen CantaYoung: Carine Körver en Miriam Heijdendael
 • Beheerder website: Miriam Heijdendael

 • Ketenpartners

 • Schoolmaatschappelijk werker Impuls: Bart Thonen
 • Onderwijsconsultant Movare: Anne Vranken
 • Jeugdarts GGD: Yvette Heitzer